Vårdhundsregistret

VHRVårdhundsregistret är ett register för vårdhundsteam. Via registret kan besökaren söka efter team samt se alla team som finns i registret på en karta.