Vårdhundskolan

ref_vardhundskolan_bigVårdhundskolan utbildar vårdhundar som används i ex vård, omsorg, rehabilitering, skola och kriminalvården. Kontakt med vårdhund ger motivation för patienter att träna aktiviteter i dagligt liv (ADL). Personalens arbete blir effektivare när hundens medverkan gör träningen mer stimulerande. Samvaro med vårdhund ökar välbefinnandet, särskilt hos äldre med svårbehandlad depression. Behovet av lugnande medicin vid oro och ångest sjunker. Det minskar i sin tur negativa bieffekter av läkemedel.

Vårdhundar är något vi kommer se mycket av i framtiden.