Vårdhundskolan

VårdhundskolanVårdhundskolan utbildar vårdhundsteam som assisterar inom vården och vid rehabilitering av både vuxna och barn. Hundar inom vården är något jag hoppas vi kommer se mycket av i framtiden. Kontakten med vårdhunden ger ökad motivation, bättre koncentration och ökat välbefinnande. Insatserna från vårdpersonal blir effektivare. Sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter beskriver mycket positiva resultat av vårdhundarnas medverkan. Särskilt glädjande är att konsumtion av lugnande medicin minskar.

Besök Vårdhundskolan och läs mer om vårdhundar och alla fantastiska berättelser från vårdhundsteamens vardag.