Pixel 2013

Pixel Skånes Filmfestival 2014 äger rum i Ystad –  på konstmuseet, teatern och på Ystad Studios. Festivalen pågår under två dagar och arrangeras av Film i Skåne i samarbete med Ystads kommun.

Webb och uppsättning av anmälningssystempixel2013