Lund Film Academy

LFALund Film Academy samlar och sprider kunskap om storytelling och hur den utvecklas i nya format och distributionsformer. Lund Film Academy genomför seminarier och matserclasses.