Lars Molinsällskapet

Lars Molin sällskapetLars Molin sällskapet är ett antal entusiaster i Östhammar som den 9 maj 2009, bildade Lars Molin Sällskapet. Sällskapets styrelse, som arbetar ideellt, vill genom olika aktiviteter hålla Lars Molins produktion och minne levande. Vi vill knyta kontakter mellan Molinvännerna runt om i landet och tipsa om olika Molin-aktiviteter.

Larsmolinsallskapet.se