Film i Skåne

Film i Skåne har funnits sedan 1995 och är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film och video vars uppdrag är att främja filmverksamhet i Skåne.

Film i Skåne är dessutom ett av fyra regionala filmproduktionscentra vilket betyder att man också har till uppgift att främja långfilmsproduktion och utvecklingen av en professionell filmbransch i regionen.

Produktion av deras webbplats.